PMS

De term PMS staat voor Pantone Matching System. Dit is een internationaal gestandaardiseerd kleurensysteem waarin precies is gedefinieerd hoe een kleur er uit moet zien. Dit betekent dat bij het drukken met PMS een specifiek, vooraf bepaald kleurresultaat wordt nagestreefd. Dit betekent dat er tussen verschillende drukpersen geen kleurverschillen mogen bestaan. Zelfs niet tussen verschillende productieruns op dezelfde machine.

Omdat een specifiek kleurresultaat wordt nagestreefd, kost het wel meer tijd en moeite om op deze manier drukwerk te produceren. Dit heeft het onvermijdelijke gevolg dat het duurder wordt om dit drukwerk te produceren, vooral ten opzichte van full colour druktechnieken. Het nastreven van een specifiek kleurresultaat betekent wel dat bedrijven hun drukwerk internationaal kunnen laten produceren en kunnen verwachten dat er tussen deze verschillende producties geen verschillen bestaan.